گزارش کامل این پایان نامه به زبان انگلیسی می باشد که به منظور تسریع روند پژوهش، دستیابی سریع به آخرین اطلاعات و موضوعات، تسهیل یافتن موضوع مطالعاتی برای پایان نامه تحصیلی ارشد و دکتری، و کمک به دانش پژوهش در تنظیم پیشینه تحقیقاتی ارائه می گردد و مشخصات کلی فایل به قرار زیر است:

رشته : روانشناسی روانسجی مشاوره

زبان: انگلیسی

تعداد صفحه :  ۱۳۲

تاریخ دفاع و انتشار: ۲۰۱۹

موضوع کامل:  توسعه و اعتبارسنجی مقیاس ننگ بیماری روانی در محل کار  (W-MISS)

فرمت: pdf