نرم افزار کامپیوتری تبدیل متن به علائم فونتیک
✅قابل استفاده برای دانشجویان زبان انگلیسی و دانش آموزان
✅کمک به آموزش تلفظ انگلیسی