نرم افزار ساده ( تحت فلش) یادگیری علائم فونتیک ( تلفظ انگلیسی)
✅بسیار مفید و کاربردی جهت یادگیری علائم تلفظ ، استفاده درست از دیکشنری و تلفظ صحیح کلمات