در این مجموعه کلیه اطلاعات آموزشی از قبیل جزوه درسی اساتید برتر و نمونه سوالات شامل موارد زیر جمع آوری شده است.

جزوه درسی شامل ۶۲ عدد فایل PPT,PDF و MP4

نمونه سوال درسی شامل ۲۹ عدد فایل PDF و WORD

خرید محصول حاضر برای دانش آموزان,داوطلبان کنکور و دبیران آموزشی توصیه می گردد.