خانه/پیشینه پژوهشی/پایان نامه انگلیسی
  • گزارش کامل این پایان نامه به زبان انگلیسی می باشد که به منظور تسریع روند پژوهش، دستیابی سریع به آخرین اطلاعات و موضوعات، تسهیل یافتن موضوع مطالعاتی برای پایان نامه تحصیلی ارشد و دکتری، و کمک به دانش پژوهش در تنظیم پیشینه تحقیقاتی ارائه می گردد و مشخصات کلی فایل به قرار زیر است: رشته : روانشناسی روانسجی مشاوره علوم تربیتی زبان: انگلیسی تعداد صفحه :  ۱۳۹ تاریخ دفاع و انتشار: ۲۰۱۸ موضوع کامل:  ارزیابی تشخیص خطر خودکشی و مدیریت تحصیلات در برنامه های دکتری روانشناسی بالینی
  • گزارش کامل این پایان نامه به زبان انگلیسی می باشد که به منظور تسریع روند پژوهش، دستیابی سریع به آخرین اطلاعات و موضوعات، تسهیل یافتن موضوع مطالعاتی برای پایان نامه تحصیلی ارشد و دکتری، و کمک به دانش پژوهش در تنظیم پیشینه تحقیقاتی ارائه می گردد و مشخصات کلی فایل به قرار زیر است: رشته : روانشناسی روانسجی مشاوره علوم تربیتی زبان: انگلیسی تعداد صفحه :  ۶۶ تاریخ دفاع و انتشار: ۲۰۲۰ موضوع کامل:  معاینه روزانه خشم و مصرف الکل در بین آسیب دیدگان ترومای ۱۱ سپتامبر فرمت: pdf
  • گزارش کامل این پایان نامه به زبان انگلیسی می باشد که به منظور تسریع روند پژوهش، دستیابی سریع به آخرین اطلاعات و موضوعات، تسهیل یافتن موضوع مطالعاتی برای پایان نامه تحصیلی ارشد و دکتری، و کمک به دانش پژوهش در تنظیم پیشینه تحقیقاتی ارائه می گردد و مشخصات کلی فایل به قرار زیر است: رشته : روانشناسی روانسجی مشاوره علوم تربیتی زبان: انگلیسی تعداد صفحه :  ۱۷۶ تاریخ دفاع و انتشار: ۲۰۱۹ موضوع کامل:  آیا هیجانات تحت تأثیر ترتیب شان هستند؟  مطالعه تجربی پردازش هیجانی فرمت: pdf
  • گزارش کامل این پایان نامه به زبان انگلیسی می باشد که به منظور تسریع روند پژوهش، دستیابی سریع به آخرین اطلاعات و موضوعات، تسهیل یافتن موضوع مطالعاتی برای پایان نامه تحصیلی ارشد و دکتری، و کمک به دانش پژوهش در تنظیم پیشینه تحقیقاتی ارائه می گردد و مشخصات کلی فایل به قرار زیر است: رشته : روانشناسی روانسجی مشاوره علوم تربیتی زبان: انگلیسی تعداد صفحه :  ۱۷۱ تاریخ دفاع و انتشار: ۲۰۲۰ موضوع کامل:  موانع گزارش آزار جنسی: چه چیزی باعث تقویت افشاگری می شود؟ فرمت: pdf
  • گزارش کامل این پایان نامه به زبان انگلیسی می باشد که به منظور تسریع روند پژوهش، دستیابی سریع به آخرین اطلاعات و موضوعات، تسهیل یافتن موضوع مطالعاتی برای پایان نامه تحصیلی ارشد و دکتری، و کمک به دانش پژوهش در تنظیم پیشینه تحقیقاتی ارائه می گردد و مشخصات کلی فایل به قرار زیر است: رشته : روانشناسی روانسجی مشاوره زبان: انگلیسی تعداد صفحه :  ۱۳۲ تاریخ دفاع و انتشار: ۲۰۱۹ موضوع کامل:  توسعه و اعتبارسنجی مقیاس ننگ بیماری روانی در محل کار  (W-MISS) فرمت: pdf