گروه داده شاپ از کلیه اساتید ، دانش پژوهان، مولفان، مترجمان و ناشران کلیه رشته های علمی- دانشگاهی و ... که اطلاعات علمی معتبری تولید یا عرضه نموده اند، دعوت می نماید با شرایط استثنایی با گروه داده شاپ همکاری نموده، ضمن به اشتراک گذاشتن اطلاعات تولیدی، از منافع مادی و معنوی آن برخوردار شوند.

متقاضیان گرامی می توانند درخواست همکاری خود را با درج شماره تماس یا ایمیل در بخش تماس با ما، یا با ایمیل های info@dadeshop.ir و dadeshopir@gmail.com  اعلام نمایند. 

با احترام: مدیریت داده شاپ