1100 لغت پرکاربرد در اخبار انگلیسی بزرگنمایی

1100 لغت پرکاربرد در اخبار انگلیسی

گروه نرم افزاري دستيار آموزش انگليسي در پي سالها جستجوي مداوم در اينترنت، به منابع جالبي دست يافته است

که اين منابع ميتوانند سرعت زبان آموزان را در رسيدن به سر منزل مقصود تا حد قابل توجهي افزايش دهند . کتابی که

پيش رو داريد مجموعه معروف ١٥٠٠ لغت کليدي است که ٤٠٠ لغت آن بدليل سادگي بيش از حد حذف شده اند . براي

تمام اين لغات هم ترجمه انگليسي و هم ترجمه فارسي وجود دارد ...

جزییات بیشتر

500

25,000 ریال

پیشنهاد ویژه پیشنهاد ویژه!

» افزودن به علاقمندی ها

با خرید این محصول شما می توانید تا 2500 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 2500 امتیاز که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود 500 ریال.


گروه نرم افزاري دستيار آموزش انگليسي در پي سالها جستجوي مداوم در اينترنت، به منابع جالبي دست يافته است

که اين منابع ميتوانند سرعت زبان آموزان را در رسيدن به سر منزل مقصود تا حد قابل توجهي افزايش دهند . کتابی

پيش رو داريد مجموعه معروف ١٥٠٠ لغت آ ليدي است آه ٤٠٠ لغت آن بدليل سادگي بيش از حد حذف شده اند . براي

تمام اين لغات هم ترجمه انگليسي و هم ترجمه فارسي وجود دارد آه در ترجمه فارسي نيز معني دقيق آلمه (آنگونه

که مد نظر منبع بوده) آورده شده است

روش فراگيري

بدون وجود روش مناسب آموزشي بهترين منابع نيز فاقد ارزش هستند . با روشي که دستيار آموزشي پيشنهاد ميكند،

تنها ٢٠ ساعت طول خواهد کشيد . فرايند اين روش با نرم افزار Listening-Speaking فراگيري اين مجموعه بدون مشكل

دستيار آموزش انگليسي بقرار زير است.

١. ابتدا ٢٠ لغت اول را انتخاب آنيد.

٢.کليد خواندن را آليك آنيد تا شرح انگليسي لغت توسط کامپيوتر خوانده شود.

٣. حال اگر جواب را بلد هستيد آنرا با صداي بلند بخوانيد.

٤. کليد خواندن را دوباره کليك کنيد تا جواب صحيح توسط کامپيوتر خوانده شود.

٥. صحت جواب خود را با کامپيوتر مقايسه کنيد.

٩٩ درصد کاربران در بار اول جواب را نميدانند : • نكته ١

• نكته ٢ : اگر شما سوال را فهميده باشيد ٥٠ درصد راه را رفته ائيد حتي اگر جواب را بلد نباشيد.

٦. اين پروسه را چند بار تكرارکنيد.

٧. حال شرايط را با تغيير ترتيب نمايش، افزايش سرعت خواندن و يا نامرئي آردن متنها دشوارتر کنيد.

٨. اگر نتيجه راضي کننده بود به سراغ ٢٠ لغت بعدي برويد.

٩. بعد از يادگيري گروه دوم، هر دو گروه را با هم در حالت تصادفي تمرين نمائيد.

و يا موبايل در زمانهاي بيكاري در طول روز mp3توليد کرده و به آنها در دستگاههاي پخش 3 mp ١٠ . از تمرينات فايل 3

(مثلا صف اتوبوس) چند بار گوش دهيد.

١١ . بعد از اتمام تمامي لغات قادر خواهيد بود آه از منابع اصلي استفاده کنيد.

١٢ . هر از گاهي آموخته هاي خود را مرور کنيد.

هنوز نظری ارسال نشده است.

مرور خود را بنویسید

1100 لغت پرکاربرد در اخبار انگلیسی

1100 لغت پرکاربرد در اخبار انگلیسی

گروه نرم افزاري دستيار آموزش انگليسي در پي سالها جستجوي مداوم در اينترنت، به منابع جالبي دست يافته است

که اين منابع ميتوانند سرعت زبان آموزان را در رسيدن به سر منزل مقصود تا حد قابل توجهي افزايش دهند . کتابی که

پيش رو داريد مجموعه معروف ١٥٠٠ لغت کليدي است که ٤٠٠ لغت آن بدليل سادگي بيش از حد حذف شده اند . براي

تمام اين لغات هم ترجمه انگليسي و هم ترجمه فارسي وجود دارد ...

مرور خود را بنویسید