پرسشنامه پرخاشگری باس- پری (word) بزرگنمایی

پرسشنامه پرخاشگری باس- پری (word)

پرسشنامه پرخاشگری باس- پری نسخه جدید و تجدید نظر شده پرسشنامه خصومت است که توسط باس و پری (1992) مورد بازنگری قرار گرفته و توسط حبیب اله حسنی، هدایت حسنلو و یوسف محمدی (1392) به فارسی برگردانده شده است. پرسشنامه حاضر یک ابزار خودسنجی است که شامل 29 عبارت و چهار خرده مقیاس «پرخاشگری بدنی (PA)»، «پرخاشگری کلامی(VA)»، «خشم(A)» و «خصومت(H)» می باشد.

ادرس کانال ما در داده شاپ

جزییات بیشتر

پرسشنامه و تست

100

با خرید این محصول شما می توانید تا 6000 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 6000 امتیاز که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود 1,200 ریال.


پرسشنامه پرخاشگری باس- پری از جمله پرکاربردترین آزمونهای روانشناسی است که در تحقیقات متعدد بر روی جمعیتهای عمومی و بالینی مورد استفاده قرار گرفته و به لحاظ روش شناختی از روایی و پایایی بالایی برخوردار است. این مقیاس نسخه جدید و تجدید نظر شده پرسشنامه خصومت است که توسط توسط باس و پری (1992) مورد بازنگری قرار گرفته است. پرسشنامه حاضر یک ابزار خودسنجی است که شامل 29 عبارت و چهار خرده مقیاس «پرخاشگری بدنی (PA)»، «پرخاشگری کلامی(VA)»، «خشم(A)» و «خصومت(H)» می باشد و می توان آنرا بصورت فردی یا گروهی مورد استفاده قرار داد. آزمودنیها به هر یک از عبارات در یک طیف 5 درجه ای نمره گذاری می شود. این پرسشنامه شیوه اجرا و نمره گذاری دارد.

هنوز نظری ارسال نشده است.

مرور خود را بنویسید

 پرسشنامه پرخاشگری باس- پری (word)

پرسشنامه پرخاشگری باس- پری (word)

پرسشنامه پرخاشگری باس- پری نسخه جدید و تجدید نظر شده پرسشنامه خصومت است که توسط باس و پری (1992) مورد بازنگری قرار گرفته و توسط حبیب اله حسنی، هدایت حسنلو و یوسف محمدی (1392) به فارسی برگردانده شده است. پرسشنامه حاضر یک ابزار خودسنجی است که شامل 29 عبارت و چهار خرده مقیاس «پرخاشگری بدنی (PA)»، «پرخاشگری کلامی(VA)»، «خشم(A)» و «خصومت(H)» می باشد.

ادرس کانال ما در داده شاپ

مرور خود را بنویسید