مقیاس اختلال کلمبیا نسخه والدین بزرگنمایی

مقیاس اختلال کلمبیا نسخه والدین

پرسشنامه اختلال کلمبیا - نسخه والدین (بیرد، 1993)  در 13 خرده مقیاس آسیب رفتاری اخیر کودکان را می سنجد.  مولف: بیرد و همکاران (1993)          مترجمان: حبیب اله حسنی، هدایت حسنلو، یوسف محمدی (1392).    فرمت: word

محصول حاضر دارای نمره گذاری و تفسیر می باشد.

جزییات بیشتر

پرسشنامه و آزمون

100

با خرید این محصول شما می توانید تا 3500 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 3500 امتیاز که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود 700 ریال.


پرسشنامه اختلال روانی کلمبیا - والدین (بیرد، 1993)  در 13 خرده مقیاس 13 به سنجش آسیب های رفتاری اخیر کودکان می پردازد.

این مقیاس بصورت مداد کاغذی بوده، توسط والدین فرزندان دارای آسیب رفتاری تکمیل می شود. و حداقل 5 و حداکثر 15 دقیقه برای تکمیل کردن آن زمان نیاز است.

مولف: بیرد و همکاران (1993)          مترجمان: حبیب اله حسنی، هدایت حسنلو، یوسف محمدی (1392).

فرمت: word

هنوز نظری ارسال نشده است.

مرور خود را بنویسید

مقیاس اختلال کلمبیا نسخه والدین

مقیاس اختلال کلمبیا نسخه والدین

پرسشنامه اختلال کلمبیا - نسخه والدین (بیرد، 1993)  در 13 خرده مقیاس آسیب رفتاری اخیر کودکان را می سنجد.  مولف: بیرد و همکاران (1993)          مترجمان: حبیب اله حسنی، هدایت حسنلو، یوسف محمدی (1392).    فرمت: word

محصول حاضر دارای نمره گذاری و تفسیر می باشد.

مرور خود را بنویسید