مقیاس خوشکامی اسنیت-همیلتون بزرگنمایی

مقیاس خوشکامی اسنیت-همیلتون

پرسشنامه خودشامی اسنیت- همیلتون یک مقیاس خودسنجی 14 سئوالی است که در مقیاس لیکرت برای سنجش میزان لذت بردن از زندگی یا عدم وجود لذت بکار برده  می شود. پرسشنامه حاضر توسط حبیب اله حسنی (1392) باز-ترجمه و اصلاح شده، عنوان ترجمه شده فاقد هنجار ایرانی است. اما نسخه ترجمه شده قبلی (حسین کاویانی) هنجار ایرانی دارد.   اطلاعات بیشتر در توضیحات محصول.

فرمت: word

جزییات بیشتر

پرسشنامه و آزمون

100

با خرید این محصول شما می توانید تا 3000 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 3000 امتیاز که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود 600 ریال.


بسیاری از مؤلفان معتقد بوده اند که عدم توانائی برای لذت بردن(ناخوشکامی) یک خصلت شخصیتی دائمی است که قبل از ابتلاء به اسکیزوفرنیا در بیمار وجود داشته است. اما نقش ناخوشکامی آن زمان پر رنگتر شد که بعنوان علامت اصلی افسردگی در طبقه بندیهای جدید تشخیصی (مشخصاً DSM-III-R) مطرح گردید. اسنیت ، همیلتون و همکاران (1995) کوشیدند تا با اجتناب از مشکلات مقیاسهای ناخوشکامی قبلی (از جمله طولانی بودن و وقت گیر بودن آنها) ، نسخه جدیدی از این مقیاس را تولید نمایند که هم در کار بالینی و هم در پژوهش کارائی داشته باشد. مقیاس ابداع شده آنها ضمن کوتاه بودن، ساده تر بود و احتمال کمتری وجود داشت که تحت تأثیر طبقه اجتماعی، سن، جنسیت و فرهنگ قرار گیرد. این نسخه براحتی قابل ترجمه به زبانهای دیگر است.

مقیاس خوشکامی اسنیت- همیلتون دارای 14 عبارت است. پاسخگو با خواندن هر عبارت به یکی از چهار گزینه مقابل آن که میزان موافقت یا مخالفت وی را با آن عبارت نشان می دهد، پاسخ خواهد داد.

مؤلفان دو نوع نمره گذاری را پیشنهاد کرده اند. 1- نمره گذاری لیکرت که در آن پاسخ کاملا مخالف  نمره 3 ، پاسخ مخالف نمره 2، پاسخ موافق نمره 1 ، و پاسخ کاملا موافق نمره صفر می گیرد.   دوم ، روش دو نمره ای است که در آن پاسخهای کاملا مخالف و مخالف نمره 1 ، و پاسخهای کاملا موافق و موافق نمره صفر می گیرند. لذا در نمره گذاری لیکرت نمرات بین صفر تا 42، و در روش دو نمره ای، نمرات بین صفر تا 14 تغییر می کند.

همچنین برای محاسبه میزان خوشکامی و ناخوشکامی می توان از دو روش سود جست. در روش اول که بر سنجش خوشکامی تأکید دارد گزینه کاملاً موافق نمره 3(بیشترین نمره)، و گزینه کاملا مخالف نمره صفر(کمترین نمره) را به خود اختصاص می دهند. در این روش که محاسبه به روش معمول نامیده میشود، هر چه میانگین نمره فرد بالاتر باشد، از خوشکامی بیشتری برخوردار است و هر چه نمره پائین تر باشد، فرد ناخوشکامتر خواهد بود. در روش دوم که روش نمره گذاری معکوس نام دارد به گزینه کاملاً موافق نمره صفر(کمترین نمره)، و گزینه کاملا مخالف نمره 3(بیشترین نمره) اختصاص می یابد لذا در این روش نمره کمتر از خوشکامی بیشتر و نمره بیشتر از ناخوشکامی بیشتر حکایت خواهد داشت.        فرمت: word

هنوز نظری ارسال نشده است.

مرور خود را بنویسید

مقیاس خوشکامی اسنیت-همیلتون

مقیاس خوشکامی اسنیت-همیلتون

پرسشنامه خودشامی اسنیت- همیلتون یک مقیاس خودسنجی 14 سئوالی است که در مقیاس لیکرت برای سنجش میزان لذت بردن از زندگی یا عدم وجود لذت بکار برده  می شود. پرسشنامه حاضر توسط حبیب اله حسنی (1392) باز-ترجمه و اصلاح شده، عنوان ترجمه شده فاقد هنجار ایرانی است. اما نسخه ترجمه شده قبلی (حسین کاویانی) هنجار ایرانی دارد.   اطلاعات بیشتر در توضیحات محصول.

فرمت: word

مرور خود را بنویسید