پرسشنامه ارتباط بیمار و پزشک بزرگنمایی

پرسشنامه ارتباط بیمار و پزشک

ارتباط پزشک- بیمار (نسخه درمانگر) توسط هان((Hahn و همکاران در سال 1994 جهت ارزیابی درمانگران و میزان درک آنها از مشکلات افراد بیمار ساخته طراحی گردید و  توسط حبیب اله حسنی، هدایت حسنلو، یوسف محمدی (1392) به فارسی برگردانده شده است. نسخه حاضر پرسشنامه DDPRQ شامل 10 سئوال است که توسط درمانگر تکمیل می شود.  اطلاعات بیشتر در توضیحات محصول قید شده است.       فرمت: word

جزییات بیشتر

پرسشنامه و آزمون

97

با خرید این محصول شما می توانید تا 3000 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 3000 امتیاز که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود 600 ریال.


این پرسشنامه توسط هان((Hahn و همکاران در سال 1994 جهت ارزیابی ارائه دهندگان مراقبتهای پزشکی و میزان درک آنها نسبت به مشکلات افراد بیمار ساخته شد. پرسشنامه DDPRQ نسخه های مختلفی دارد و نسخه حاضر ورژن 10 سئوالی این آزمون می باشد که بر اساس مقیاس 6  درجه ای لیکرت نمره گذازی می شود.حداقل امتیاز کسب شده، 10 و حداکثر 60 می باشد.  نقطه برش برای غربال بیمار مشکل دار از بیمار عادی در نسخه 10 سئوالی 30 تعیین شده است. بدین معنی که اگر بیماری در ارزیابی صورت گرفته نمره 30 به دست آورد، دارای مشکلاتی مبنی بر دشوار بودن بیمار می باشد. در نسخه 30 سئوالی نقطه برش 90 تعیین شده است (هان و همکاران، 1994). این آزمون توسط پزشک (درمانگر) تمکیل می گردد و مدت زمان لازم برای پاسخگویی به سئوالات 2 الی 3 دقیقه  پیش بینی شده است.

 پرسشنامه حاضر دارای هنجار خارجی بوده و فاقد هنجار ایرانی است و نتایج تحقیقات انجام شده، موید اعتبار و پایایی بالای آن می باشند.

خرده مقیاسهای آزمون: پرسشنامه «DDPRQ » دارای پنج  مولفه :   1- بیمار نیازمند و رنجور    2- رنجش پزشک( به عنوان مثال:واکنش هیجانی پزشک به بیمار)   3- شکایت و برقراری ارتباط   4- خود تخریبی        5- بیمار اغواگر     است (هان و همکاران 1994 ).

مترجمان: حبیب اله حسنی، هدایت حسنلو، یوسف محمدی (1392)                فرمت: word

محصول حاضر فقط در داده شاپ عرضه شده و فروش و کپی از آن غیر قانونی می باشد.

 

هنوز نظری ارسال نشده است.

مرور خود را بنویسید

پرسشنامه ارتباط بیمار و پزشک

پرسشنامه ارتباط بیمار و پزشک

ارتباط پزشک- بیمار (نسخه درمانگر) توسط هان((Hahn و همکاران در سال 1994 جهت ارزیابی درمانگران و میزان درک آنها از مشکلات افراد بیمار ساخته طراحی گردید و  توسط حبیب اله حسنی، هدایت حسنلو، یوسف محمدی (1392) به فارسی برگردانده شده است. نسخه حاضر پرسشنامه DDPRQ شامل 10 سئوال است که توسط درمانگر تکمیل می شود.  اطلاعات بیشتر در توضیحات محصول قید شده است.       فرمت: word

مرور خود را بنویسید