پرسشنامه سلامت عمومی- 28 بزرگنمایی

پرسشنامه سلامت عمومی- 28

پرسشنامه سلامت عمومی (28GHQ): این پرسشنامه از 4 مقیاس تشکیل شده است که هر کدام از آنها دارای 7 سوال می باشند . سوالهای هر مقیاس به ترتیب پشت سر هم آمده است به گونه ای که از سوال 1 تا 7 مربوط به مقیاس نشانه های جسمانی از سوال 8 الی 14 مربوط به مقیاس اضطراب از سوال 15 الی 21 مربوط به مقیاس اختلال در کارکرد اجتماعی و از سوال 22 الی 28 مربوط به مقیاس افسردگی می باشند.

جزییات بیشتر

پرسشنامه و آزمون

100

با خرید این محصول شما می توانید تا 2500 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 2500 امتیاز که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود 500 ریال.


محصول حاضر شامل:  1- پرسشنامه      2- اطلاعات تکمیلی پرسشنامه     3- نمره گذاری    
4- اطلاعات هنجاریابی و هنجار ایرانی    
5- پیشینه پژوهشی     6- موارد کاربرد      7- برخی از منابع  استفاده شده    می باشد.

فرمت:  pdf

هنوز نظری ارسال نشده است.

مرور خود را بنویسید

پرسشنامه سلامت عمومی- 28

پرسشنامه سلامت عمومی- 28

پرسشنامه سلامت عمومی (28GHQ): این پرسشنامه از 4 مقیاس تشکیل شده است که هر کدام از آنها دارای 7 سوال می باشند . سوالهای هر مقیاس به ترتیب پشت سر هم آمده است به گونه ای که از سوال 1 تا 7 مربوط به مقیاس نشانه های جسمانی از سوال 8 الی 14 مربوط به مقیاس اضطراب از سوال 15 الی 21 مربوط به مقیاس اختلال در کارکرد اجتماعی و از سوال 22 الی 28 مربوط به مقیاس افسردگی می باشند.

مرور خود را بنویسید