پرسشنامه سلامت عمومی- 28 بزرگنمایی

پرسشنامه سلامت عمومی- 28

پرسشنامه سلامت عمومی (28- GHQ): این پرسشنامه از 4 مقیاس تشکیل شده است که هر کدام از آنها دارای 7 سوال می باشند . سوالهای هر مقیاس به ترتیب پشت سر هم آمده است به گونه ای که از سوال 1 تا 7 مربوط به مقیاس نشانه های جسمانی از سوال 8 الی 14 مربوط به مقیاس اضطراب از سوال 15 الی 21 مربوط به مقیاس اختلال در کارکرد اجتماعی و از سوال 22 الی 28 مربوط به مقیاس افسردگی می باشند.

جزییات بیشتر

پرسشنامه و آزمون

100

با خرید این محصول شما می توانید تا 3500 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 3500 امتیاز که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود 700 ریال.


محصول حاضر شامل:  1- پرسشنامه      2- اطلاعات تکمیلی پرسشنامه     3- نمره گذاری    
4- اطلاعات هنجاریابی و هنجار ایرانی    
5- پیشینه پژوهشی     6- موارد کاربرد      7- برخی از منابع  استفاده شده    می باشد.

فرمت :  word

هنوز نظری ارسال نشده است.

مرور خود را بنویسید

پرسشنامه سلامت عمومی- 28

پرسشنامه سلامت عمومی- 28

پرسشنامه سلامت عمومی (28- GHQ): این پرسشنامه از 4 مقیاس تشکیل شده است که هر کدام از آنها دارای 7 سوال می باشند . سوالهای هر مقیاس به ترتیب پشت سر هم آمده است به گونه ای که از سوال 1 تا 7 مربوط به مقیاس نشانه های جسمانی از سوال 8 الی 14 مربوط به مقیاس اضطراب از سوال 15 الی 21 مربوط به مقیاس اختلال در کارکرد اجتماعی و از سوال 22 الی 28 مربوط به مقیاس افسردگی می باشند.

مرور خود را بنویسید