پرسشنامه راههای مقابله ای لازاروس بزرگنمایی

پرسشنامه راههای مقابله ای لازاروس

پرسشنامه راههاي مقابله اي لازاروس- فولکمن (1985)، يك مقياس خود سنجي است كه شامل 66 گويه، و 8 خرده مقياس،  دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر بوده، بصورت فردی و گروهی قابل اجرا است. نسخه حاضر پرسشنامه توسط حبیب اله حسنی و همکاران (1392) به فارسی باز-ترجمه شده و دارای اطلاعات هنجار ایرانی می باشد.    فرمت: pdf

جزییات بیشتر

پرسشنامه و آزمون

97

با خرید این محصول شما می توانید تا 3500 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 3500 امتیاز که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود 700 ریال.


پرسشنامه فعلی راههاي مقابله اي لازاروس فولکمن، يك مقياس خود سنجي است كه شامل 66 گويه، و 8 خرده مقياس: مقابله رويارويگري، دوري جويي، خويشتن داري (خودمهارگري)، جستجوي حمايت اجتماعي، مسئولت پذيري، گريز-اجتناب، حل مدبرانه مسأله و باز برآورد مثبت  مي باشد و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر بوده، بصورت فردی و گروهی قابل اجرا است. این پرسشنامه نسخه تجدید نظر شده قبلی (لازاروس-فولکمن، 1980) می باشد.

نسخه حاضر پرسشنامه توسط حبیب اله حسنی و همکاران (1392) به فارسی باز-ترجمه شده و دارایاطلاعات هنجار ایرانی می باشد.        فرمت: pdf

این محصول فقط در داده شاپ عرضه شده، تکثیر و فروش آن غیرمجاز می باشد.

هنوز نظری ارسال نشده است.

مرور خود را بنویسید

پرسشنامه راههای مقابله ای لازاروس

پرسشنامه راههای مقابله ای لازاروس

پرسشنامه راههاي مقابله اي لازاروس- فولکمن (1985)، يك مقياس خود سنجي است كه شامل 66 گويه، و 8 خرده مقياس،  دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر بوده، بصورت فردی و گروهی قابل اجرا است. نسخه حاضر پرسشنامه توسط حبیب اله حسنی و همکاران (1392) به فارسی باز-ترجمه شده و دارای اطلاعات هنجار ایرانی می باشد.    فرمت: pdf

مرور خود را بنویسید