پرسشنامه پرخاشگری افراطی بزرگنمایی

پرسشنامه پرخاشگری افراطی

پرسشنامه پرخاشگری افراطی (اصلاح شده)-  دارای 4 سئوال اصلی و 20 سئوال فرعی است و 4 خرده مقیاس؛ پرخاشگری کلامی، تخریب اموال، خودآسیبی و پرخاشگری فیزیکی
می باشد که توسط مولکنفلف و موریل (1988) ساخته شده و توسط حبیب اله حسنی، هدایت حسنلو و یوسف محمدی (1392) به فارسی برگردانده شده است.

فرمت: word

جزییات بیشتر

پرسشنامه و آزمون

100

با خرید این محصول شما می توانید تا 4500 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 4500 امتیاز که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود 900 ریال.


پرسشنامه پرخاشگری افراطی تجدید نظر شده-  دارای 4 سئوال اصلی و 20 سئوال فرعی است و در 4 خرده مقیاس؛ رفتار پرخاشگرانه را در ابعاد پرخاشگری کلامی، پرخاشگری تخریب اموال، پرخاشگری علیه خود (خودآسیبی) و پرخاشگری فیزیکی می سنجد. این پرسشنامه توسط مولکنفلف و موریل (1988) ساخته شده و توسط حبیب اله حسنی، هدایت حسنلو و یوسف محمدی (1392) به فارسی برگردانده شده است. دارای راهنمای اجرا و نمره گذاری، و فاقد هنجار ایرانی می باشد.        فرمت: word

این محصول فقط در داده شاپ عرضه شده، تکثیر و فروش آن غیرمجاز می باشد.

هنوز نظری ارسال نشده است.

مرور خود را بنویسید

پرسشنامه پرخاشگری افراطی

پرسشنامه پرخاشگری افراطی

پرسشنامه پرخاشگری افراطی (اصلاح شده)-  دارای 4 سئوال اصلی و 20 سئوال فرعی است و 4 خرده مقیاس؛ پرخاشگری کلامی، تخریب اموال، خودآسیبی و پرخاشگری فیزیکی
می باشد که توسط مولکنفلف و موریل (1988) ساخته شده و توسط حبیب اله حسنی، هدایت حسنلو و یوسف محمدی (1392) به فارسی برگردانده شده است.

فرمت: word

مرور خود را بنویسید