پرسشنامه پرخاشگری افراطی بزرگنمایی

پرسشنامه پرخاشگری افراطی

پرسشنامه پرخاشگری افراطی تجدید نظر شده-  دارای 4 سئوال اصلی و 20 سئوال فرعی است و در 4 خرده مقیاس؛ رفتار پرخاشگرانه را در ابعاد پرخاشگری کلامی، پرخاشگری تخریب اموال، پرخاشگری علیه خود (خودآسیبی) و پرخاشگری فیزیکی می سنجد. این پرسشنامه توسط مولکنفلف و موریل (1988) ساخته شده و توسط حبیب اله حسنی، هدایت حسنلو و یوسف محمدی (1392) به فارسی برگردانده شده است.

جزییات بیشتر

پرسشنامه و آزمون

100

با خرید این محصول شما می توانید تا 3000 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 3000 امتیاز که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود 600 ریال.


پرسشنامه پرخاشگری افراطی تجدید نظر شده-  دارای 4 سئوال اصلی و 20 سئوال فرعی است و در 4 خرده مقیاس؛ رفتار پرخاشگرانه را در ابعاد پرخاشگری کلامی، پرخاشگری تخریب اموال، پرخاشگری علیه خود (خودآسیبی) و پرخاشگری فیزیکی می سنجد. این پرسشنامه توسط مولکنفلف و موریل (1988) ساخته شده و توسط حبیب اله حسنی، هدایت حسنلو و یوسف محمدی (1392) به فارسی برگردانده شده است. دارای راهنمای اجرا و نمره گذاری، و فاقد هنجار ایرانی می باشد.      فرمت: pdf

این محصول فقط در داده شاپ عرضه شده، تکثیر و فروش آن غیرمجاز می باشد.

هنوز نظری ارسال نشده است.

مرور خود را بنویسید

پرسشنامه پرخاشگری افراطی

پرسشنامه پرخاشگری افراطی

پرسشنامه پرخاشگری افراطی تجدید نظر شده-  دارای 4 سئوال اصلی و 20 سئوال فرعی است و در 4 خرده مقیاس؛ رفتار پرخاشگرانه را در ابعاد پرخاشگری کلامی، پرخاشگری تخریب اموال، پرخاشگری علیه خود (خودآسیبی) و پرخاشگری فیزیکی می سنجد. این پرسشنامه توسط مولکنفلف و موریل (1988) ساخته شده و توسط حبیب اله حسنی، هدایت حسنلو و یوسف محمدی (1392) به فارسی برگردانده شده است.

مرور خود را بنویسید